Strategy Meeting, Packaging

Krisledning och arbete i stab - hur fungerar det?

16/03/2020
I mars meddelade WHO att man definierar covid-19 som en pandemi. För kommuner, länsstyrelser, företag eller organisationer med ett ansvar i händelse av en kris kan det vara aktuellt med en stabsutbildning. Vi pratade med Tobias Blomqvist, ansvarig för stabs- och krisledningsutbildning på AFRY, om hur krisledning och arbete i stab fungerar.
  Tobias Blomqvist
  Tobias Blomqvist, ansvarig för stabs- och krisledningsutbildning på AFRY
  Vilka ansvarar för krisberedskapen i samhället?

  – Det offentliga bär huvudansvaret för den nationella krisberedskapen, men enskilda individer och företag har också de ett ansvar och en viktig roll i samhällets krisberedskap. I första hand ska en kris hanteras av den kommun där krisen uppstått samt hos den eller de verksamheter som är inblandade. Vid behov ska länsstyrelsen kunna stödja kommunerna och vid behov av ytterligare resurser ska centrala myndigheter kunna träda in.

  Vad innebär en stabsutbildning från AFRY?

  – Syftet med utbildningen är att skapa trygghet, förtroende och professionalism genom gedigen erfarenhet och beprövade metoder från bland andra Försvarsmakten. Det här ger en stab strukturer att arbeta efter och en gemensam plattform att utgå från. Utbildningen erbjuds över hela landet.

  Nyligen gjorde ni en utbildning med Hässleholms kommun. Kan du berätta om den?

  – Under 2019 drabbades Hässleholms kommun av såväl en större skogsbrand samt en skjutning i anslutning till en av skolorna. Vid utvärderingen efter dessa händelser så kom man fram till att man ytterligare vill öka förmågan att kunna gå upp i krisledningsstab. AFRY fick därför förtroendet att genomföra en kompletterande stabsutbildning med delar av krisledningsstaben och representanter från kommunens krisledningsnämnd. Redan nu så omvandlar man dessa nya kunskaper till skarpt genomförande med anledningen av COVID-19.

  Inom krisberedskap stöttar AFRY med:
  • Utbildning stabsmetodik – grundläggande stabstjänst
  • Rollspecifika utbildningar för stabsmedlemmar
  • Övningsplanering, ledning och genomförande (från enklare skrivbordsövningar till mer omfattande genomförande)
  • Stabschefsutbildning och handledning
  • Framtagning och utveckling av styrdokument/stående stabsorder

  Tobias Blomqvist - Ansvarig för stabs- och krisledningsutbildning

  Tobias Blomqvist

  Ansvarig för stabs- och krisledningsutbildning

  Kontakta Tobias Blomqvist

  AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

  Niklas Åkesson - Risk Management Consultant

  Niklas Åkesson

  Risk Management Consultant

  Kontakta Niklas Åkesson

  AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.