Region Västmanland

Lagarbete i fokus när nytt sjukhus byggs

Foto: Region Västmanland

I Västerås planeras ett nytt akutsjukhus för att möta framtidens vårdbehov. AFRY har nyligen tilldelats ansvaret för ledning av projekteringen av den första etappen.

Lokalerna planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossning och intensivvård. Dessutom tillkommer försörjningsbyggnader för material, gods och elförsörjning till sjukhuset. Sammanlagt kommer byggnaderna ha en yta på omkring 85 000 kvadratmeter. AFRY är samarbetspartner och leverantör av projektledningstjänster.

 

Hej Johan Wallgren! Du är ansvarig projekteringsledare på AFRY. Vad är roligast med det här projektet?

– Det är storleken och komplexiteten, det är fullt med installationer samt kravbilder från verksamhet, förvaltning, utrustning och konst att arbeta med. Sedan är det såklart alltid kul att vara med i ett projekt som byggs för ett gott ändamål. Sjukhus är vårt fokusområde, vi har arbetat med flertalet stora sjukhus i både Stockholmsområdet och i andra delar av landet. Vi är duktiga på att se till att projektet startas upp på rätt sätt, och bra på att sätta oss in i kundens perspektiv i och med att vi har stor erfarenhet från liknande projekt.

Hur ser tidsplanen ut?

– Vi började arbeta med programhandlingar i höstas och det kommer att ta två år. Byggtiden beräknas till cirka åtta år.

Finns det några utmaningar?

– Det är en stor utmaning att planera för att sjukhuset ska hålla länge, det kräver att vi bygger flexibelt både för framtiden och sjukhusets behov i närtid. Det är en självklarhet att sjukhuset måste byggas hållbart, både vad gäller livslängd och miljökrav. Mer komplext än så här blir det egentligen inte inom projektledning – det är en jätterolig utmaning!

Läs mer om projektet här.

 

Kontakt

Sabrina Kammeier - Market Area Manager - Project Management

Sabrina Kammeier

Ansvarig projektledning Sverige

Kontakta Sabrina Kammeier

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.