Kayak on the water

Malin Frenning utsedd rådgivare till Havs- och vattenmyndigheten

AFRYs Malin Frenning, divisionschef Infrastructure, har förordnats av regeringen att vara ledamot i insynsrådet vid Havs- och vattenmyndigheten. Förordnandet gäller från och med den 1 februari 2021 till och med den 31 december 2023.

Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är ett rådgivande organ. Ledamöternas uppdrag är att säkra allmänhetens insyn i verksamheten och ge råd åt myndighetens generaldirektör. Ordförande för insynsrådet är myndighetens generaldirektör Jakob Granit.

Malin Frenning
Malin Frenning

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att ingå i Havs- och vattenmyndighetens insynsråd. Vatten utgör en av våra viktigaste samhällsresurser och havs- och vattenrelaterade frågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att få bidra till Havs- och vattenmyndighetens uppdrag om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser, säger Malin Frenning.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för en hållbar förvaltning av våra hav, sjöar och vattendrag. Myndigheten har i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenfrågorna, att öka kunskapen om haven, att hantera intressekonflikter kring hav och vatten och finna en balans mellan olika intressen. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov har de den samordnande rollen inom flera olika områden som berör arbetet för bättre vattenmiljöer.

Läs mer här.
För mer information, kontakta Andrea Herlitz, PR-ansvarig Infrastrukturdivisionen, på andrea.herlitz@afry.com eller 070-426 10 97.