Spools of paper rolls lined up for printing press

Mondi Dynäs optimerar sin produktion ytterligare genom AFRYs digitala plattform AFRY ProTAK

Mondi Dynäs optimerar sin produktion ytterligare genom AFRYs digitala plattform AFRY ProTAK

Mondi Dynäs, en del av Mondi-koncernen, och global ledare inom förpackningar och papper, har gett AFRY uppdraget att leverera den digitala lösningen och plattformen, AFRY ProTAK, för att optimera sin produktion ytterligare i sin verksamhet i Väja, strax utanför Kramfors i Höga kusten.

Mondi är en global ledare inom förpackningar och papper. Med fokus på hållbarhet och digitalisering investerar Mondi Dynäs i Väja, strax utanför Kramfors, fortsatt i sin verksamhet och har därmed valt AFRY ProTAK som digitalt verktyg för att optimera sin produktion ytterligare.

AFRY ProTAK är ett digitalt verktyg som mäter hur effektivt en produktionsmaskin på en anläggning presterar. AFRY ProTAK är idag installerat hos merparten av Sveriges största pappersbruk.

För att säkra och öka vår produktionseffektivitet framöver behöver vi ett tillförlitligt uppföljningssystem. Det som fångade vårt intresse är AFRY ProTAKs användarvänliga gränssnitt och grafik. Vi vet vilka positiva effekter andra användare har uppnått med AFRY ProTAK, och vi känner oss trygga med teamet bakom plattformen. Därför har vi valt AFRY ProTAK som vår nya digitala plattform.

John Werner, Process Development Manager, Mondi Dynäs

AFRY har lång erfarenhet av industriell IT och levererade och installerade det digitala verktyget AFRY ProTAK på Mondi Dynäs för att nå ökad effektivitet och prestanda i sin produktion. Systemet samlar in information från olika källor (t.ex. DCS, MES, underhåll) och kombinerar det med operatörernas anteckningar för att beräkna eller presentera total utrustningseffektivitet (OEE), vilket kommer att leda till optimerad produktion och ökad lönsamhet.

AFRY ProTAK bidrar också till ökad spårbarhet och säkerställer en hög produktionseffektivitet genom att integrera data från alla produktionssystem och utrustning. De främsta fördelarna med AFRY ProTAK är att verktyget är genomtänkt bland befintliga användare, för att vara transparent och användarvänligt, vilket också skapar ett engagemang för alla i produktionsprocessen. AFRY ProTAK är även uppskattat för sitt användarvänliga gränssnitt och grafik, att det är enkelt att komma igång med, samt möjligheterna att konfigurera systemet efter behov efter installation.

Paperboard with black background

Vårt verktyg är idag installerat på de flesta av de stora pappersbruken i Sverige. Att Mondi Dynäs även valt AFRY ProTAK är en värdefull bekräftelse på vårt verktygs förmåga att bidra till en hållbar och effektiv produktionsprocess. Det är tillsammans med våra kunder som vi lyckas så bra med vår produkt, många detaljer utvecklas genom alla användares behov och därmed fortsätter också produkten att utvecklas.

Per-Anders Bjuggstam, Sektionchef för AFRY ProTAK.

 


Installationen av AFRY ProTAK påbörjades i slutet av 2021 och används framgångsrikt på Mondi Dynäs samtliga avdelningar sedan början av mars 2022.