Sveriges första intelligenta VA-system

Nu läggs grunden för Sveriges första intelligenta VA-system

11/11/2021

Roslagsvatten genomför stora investeringar för att skapa ett intelligent och hållbart VA-system. Förnyelsearbetet styrs av en så kallad projektbok som tagits fram med hjälp av AFRY.

Det kommunala VA- och avfallsbolaget Roslagsvatten har flera stora investeringsprojekt under de närmaste 15 åren. Först ut är bygget av ett nytt reningsverk som beräknas stå klart 2026. Dessutom ska cirka 180 pumpstationer uppgraderas och sist men inte minst ska övriga reningsverk moderniseras. Roslagsvatten har anlitat AFRY för att ta fram en projektbok som fastställer vilka standarder och certifieringar som ska följas för att kunna skapa ett intelligent VA-system där alla komponenter är kompatibla med varandra.

– AFRY har visat stor förståelse för våra mål och utmaningar. Vi räknar med att använda projektboken i samtliga upphandlingar och projekt som ett verktyg för att alltid fatta rätt beslut utifrån helheten, säger Robin Trankell, teknisk chef på Roslagsvatten.

– Projektboken säkerställer att Roslagsvatten följer globala standarder i alla led. Den möjliggör utveckling av ett intelligent och dynamiskt VA-system där alla enskilda delar fungerar tillsammans, säger Magnus Sjöström, affärsutvecklare på AFRY.

Systemet analyserar data och tar egna beslut

Den första versionen av projektboken omfattar de mest verksamhetskritiska systemen såsom IT och kommunikation. Efterhand kommer den att fyllas på med mer detaljer och fördjupning inom flera områden. Exempelvis ska alla projekt kritikalitetsklassas, det vill säga rangordnas efter hur viktiga de är. Detta avgör när projektboken måste följas till punkt och pricka, och när man får göra avsteg.

­– Fullt implementerad ger projektboken ett intelligent VA-system med autonoma funktioner som fattar egna beslut baserade på insamlade data. Till exempel kan rymddata användas för att identifiera läckage, risker för föroreningar och bevattningsbehov. Ett annat användningsområde är smart underhåll. Systemet berättar själv hur det mår och varnar innan något går sönder, vilket minimerar driftstörningar. Arbetsorder och reservdelsinköp görs automatiskt. På så sätt försvinner exempelvis behovet av rondering för att kontrollera statusen på pumpstationer och det krävs heller inget stort lager för reservdelar, säger Magnus Sjöström.

Ger ett tåligare och effektivare VA-system

Genom att följa projektboken kan Roslagsvatten skapa ett smart, stabilt och hållbart VA-system:

– Projektboken hjälper Roslagsvatten att få full koll på vattenbehovet och -förbrukningen. Den ser till att systemet levererar rätt information vid rätt tidpunkt. Det möjliggör effektivare styrning och besparingar, vilket exempelvis säkerställer att det finns tillräckliga reserver vid torrperioder, avslutar Magnus Sjöström.

 

Fakta Roslagsvatten
Roslagsvatten bildades 1989 som det första kommunägda VA-bolaget. Idag har de cirka 160 anställda och ansvarar för planering, projektering och drift av VA i kommunerna Österåker, Vallentuna, Ekerö, Vaxholm och Knivsta. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall från cirka 20.000 abonnenter.