Ny utbildning: Digital transformationsledare

Ny utbildning: Digital transformationsledare

30/05/2022

Pedagogiskt samarbete mellan AFRY och John Ericsson Institutet

Till hösten startar Sveriges första utbildning för digitala transformationsledare på John Ericsson Institutet. AFRY har varit med och utformat kursplaner och kommer att hålla i nästan alla föreläsningar på den nya utbildningen.

Världen är mitt uppe i en digital transformation som påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Med fler saker som går att mäta, styra och koppla upp, ökar behovet av att hitta personal med rätt utbildning. Kompetensbehovet växer i alla branscher – totalt kommer det att behövas minst 1 500 personer som ansvarar för digitalisering av fastigheter och städer de närmaste åren.

Mot denna bakgrund startar John Ericsson Institutet ett nytt yrkeshögskoleprogram för digitala transformationsledare hösten 2022. Det handlar om ett 1,5-årigt program på distans som ger eleverna en unik bredd och spetskompetens för att driva digitala förändringar och bygga framtidens städer med fokus på hållbarhet.

Efterfrågad yrkesroll

Det nya programmet har tagits fram i nära samarbete mellan John Ericsson Institutet och AFRY. AFRY har varit behjälpliga med kursplaner samt avsiktsförklaringar från arbetslivet, vilka intygar att det finns ett reellt behov av kompetensen och yrkesrollen. Dessutom kommer medarbetare från AFRY hålla i nästan alla föreläsningar.

– Vi har fått väldigt positiv respons, både från sökande och inte minst från arbetslivet. Det är hedrande att programmet blev beviljat av Myndigheten för yrkeshögskolan vid första försöket med tanke på att det är helt nytt och unikt i sitt slag. Det tyder på en efterfrågad yrkesroll samt en välskriven ansökan. Jag ser fram emot att starta utbildningen i samarbete med AFRY och är övertygad om att detta blir fantastiskt bra på alla sätt och vis, säger Marie-Louise Andrén, utbildningsledare John Ericsson Institutet.

Helhetssyn på digitalisering

AFRY arbetar dagligen med digitaliseringsprojekt i olika branscher och ser behov av en bättre helhetssyn för att kunna realisera alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder:

– Fram till nu har digitalisering skett mer i silos och utifrån disciplin än på ett övergripande och genomgående sätt i verksamheter. För att komma till nästa nivå och kunna utnyttja de fördelar som digitaliseringen medför behöver alla system kopplas ihop. Den största utmaningen i digitaliseringsprojekt är ofta att skapa förståelse och acceptans för de beteendeförändringar som krävs i organisationen. Därför är retorik och ledarskap viktiga inslag i det nya programmet för framtidens digitala transformationsledare, säger Patrik Sjöstrand, digitaliseringsexpert på AFRY.

Kontakt

För mer information om uppdraget kontakta digitaliseringsexpert Patrik Sjöstrand på patrik.sjostrand@afry.com eller 010-505 65 08.

Relaterad information
John Ericsson Institutet
Utbildning: Digital transformationsledare