hero 3

Ny version av ISO13849-1

För din och min säkerhet

För några dagar sedan presenterade SIS nyheten om den nya versionen av maskinsäkerhets-standarden: ISO 13849-1:2023

ISO 13849-1:2023 är en internationell standard och dess fulla titel är: "Säkerhet för maskiner - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna principer för utformning". Genom att följa standarden kan företag säkerställa att deras maskiner uppfyller nödvändiga säkerhetskrav och skydda arbetstagarna från skador och olyckor.

Påverkas mitt företag?

ISO 13849-1 är en standard som påverkar branscher som är involverade i utvecklingen och användningen av maskiner och system med säkerhetsrelaterade delar av styrsystemen. Detta inkluderar företag som tillverkar eller integrerar maskiner och utrustning, såsom fordonsindustrin, processindustrin, verkstadsindustrin, bygg- och anläggningssektorn och många andra branscher.

- AFRY påverkas som ett företag som tillhandahåller teknisk rådgivning, utbildning inom maskinsäkerhet. Framförallt vi som arbetar med riskbedömningar och verifiering av säkerhetsfunktioner, säger Markus Astergren, Sektionschef för Zert RM (Riskmanagement).

Han förklarar vidare:

- Förändringarna i den senaste versionen av standarden kan påverka företag som använder eller utvecklar elektroniska skyddssystem genom att de kan behöva göra justeringar i sin produktutveckling, val av komponenter eller design av maskiner för att uppfylla de nya kraven.

Uppdateringar och skillnader

Nu följer standarden design- och utvecklingsprocessen på ett bättre sätt och kraven för mjukvaror är förtydligade samt att valideringskravet har flyttat in från ISO 13849-2.

Fler viktiga skillnader från den tidigare versionen av standarden är:

  • Klarare definition av termer och begrepp som ska göra det enklare att förstå och tillämpa standarden.
  • Utökad användning av Performance Level (PL), indikator på hur väl en säkerhetsfunktion kan utföra sin uppgift. Detta ger en bättre koppling mellan maskinens risknivå och dess säkerhetsfunktioner.
  • Uppdaterade krav på dokumentation för att säkerställa att all nödvändig information om maskinsäkerhet finns dokumenterad och tillgänglig.
  • Den nya standarden betonar mer människans roll i maskinsäkerhet, inklusive behovet av att utbilda och utveckla användarens kompetens i användning av maskiner och säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.
holding and checking ipad tablet

Var ska jag börja?

Det kan vara en utmaning att tolka hur just ditt företag på bästa sätt applicerar den nya standarden och sen komma igång med nya rutiner. Vi på AFRY har hjälpt många företag vid både stora och små regelverksuppdateringar. För att underlätta arbetet och komma igång har vi tagit fram en checklista:

  1. Identifiera vilka delar av styrsystemet som är säkerhetsrelaterade och därmed omfattas av standarden.
  2. Bedöm riskerna i samband med användningen av maskinen eller systemet och identifiera vilka säkerhetsåtgärder som behövs för att minimera riskerna.
  3. Utveckla en plan för att implementera de säkerhetsåtgärder som krävs för att uppfylla standarden.
  4. Verifiera att de säkerhetsåtgärder som implementerats uppfyller kraven i standarden genom att utföra en validering eller certifiering.

Du kan läsa nyheten som publicerades 2023-05-05 den nya versionen ISO 13849-1:2023 på SIS hemsida

Kontakt

Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.