Arla dairy tank

Nya anläggningen för Arla klar

Sedan förra sommaren har arbetet med att bygga en ny anläggning hos Arla Foods i Falkenberg pågått. Nu är produktionen igång och en olönsam biprodukt blir istället en värdefull produkt.

 

Falkenberg mejeri är Europas största cottage cheese-mejeri och tillverkar en mängd olika produkter. AFRYs projektteam består av experter från både Sverige och Danmark som nu arbetat över ett år med målet om en ny miljövänlig anläggning med ny teknik för återvinning och förädling av biprodukter.

- Arbetet under året har gått bra och tillsammans med kunden har vi jobbat mot samma mål. Projektet är inte helt avslutat än men produktionen är igång och de använder anläggningen vilket är roligt, säger Mattias Frank, Section Manager på AFRY.

Biprodukt blir värdefull produkt

Som en del i tillverkningen bildas vassle, som tidigare skickats tillbaka till bönderna och sköljvatten som gick direkt till det lokala reningsverket. När den nya anläggningen nu börjat användas samlas vassle upp och koncentreras för att sedan förädlas till vassleprotein, en ingrediens som används av livsmedelsföretag över hela världen. På så sätt blir en kostsam biprodukt istället en värdefull produkt. Även ostrester som tidigare gick till avlopp koncentreras nu upp genom en separationsprocess och kan säljas vidare. Sköljvattnet renas dessutom på plats och återförs till den egna produktionen vilket också bidrar till en positiv miljöeffekt.

- Hållbar mejeriproduktion har högsta prioritet på Arla. Med hjälp av AFRY har vi lyft vårt miljöarbete ytterligare och skapar dessutom värde av en produkt som tidigare inte använts, säger Alan Thomsen, mejerichef på Arla Falkenberg.

Större fokus på waste och återvinning

Det är inte alla anläggningar som har ost och vassle i sin produktion men vattenreningsdelen är absolut något som skulle vara bra på fler anläggningar. Att återinföra vatten i sin produktion och kunna använda samma vatten flera gånger, är viktigt för framtiden då vattnet också i vårt framtida klimat är en av de viktigaste utmaningarna vi har för ett fungerande samhälle. En annan positiv effekt på miljön är den förädling av biprodukter som den nya anläggningen hjälper till med.

- Man använder ännu mer av den mjölk som en gång kom från kon genom att ständigt förfina processen och hitta nya användningsområden. Tidigare gick detta i avloppet men inte längre, säger Mattias Frank, Section Manager på AFRY.

Enligt Mattias Frank är också denna typen av lösning något som kunderna fokuserar mer på.

- Ja så är det absolut. Det blir mer fokus på waste och återvinning, vilket så klart är smart när man kan tjäna pengar på det som för något år sedan inte var till någon nytta. Det är definitivt något som kunderna kan räkna hem ekonomiskt.