Airport, people walking

Partnerinformation coronavirus COVID-19

16/03/2020

Partnerinformation coronavirus COVID-19

Kunder, leverantörer och partner,

Vi bryr oss om och tar ansvar för våra medarbetares hälsa och säkerhet, liksom för våra kunder, leverantörer, partner och samhället som helhet. Vi följer utvecklingen av coronavirusutbrottet noga och har beslutat att införa tydliga försiktighetsåtgärder och begränsningar för vårt resande.

Därför har AFRY beslutat att vidta omedelbara åtgärder och vi ber er stödja oss i det följande:

  • Inrikes och utrikes resor undviks helt om de inte är affärskritiska och brådskande. Vänligen vänd er till er kontaktperson hos AFRY för att hitta lämpliga alternativ.
  • Alla som besökt ett drabbat land eller varit exponerade för en möjlig källa till coronavirusinfektion måste sätta sig i 14 dagars karantän och vara symptomfria innan de besöker något kontor.
  • Virtuella möten via Skype, Teams eller telefon kommer att vara standard.
  • De som utvecklar symptom bör följa lokala myndigheters riktlinjer och i lämpliga fall söka vård, i första hand via telefon.
  • AFRY ber samtliga kunder, leverantörer och partner att vidta lämpliga åtgärder för att säkra kontinuitet i verksamheten.

För att hantera riskerna följer vi utvecklingen av coronavirus COVID-19 via WHO och lokala hälsomyndigheter i nära samarbete med vårt globala assistansbolag.

Tack för er förståelse och ert stöd.

Kontor och kontakter