Man consulting others about plans with post-it note

Publika kurser inom kravhantering och test – nu per distans

06/04/2020
AFRY är marknadsledande med sina kurser inom kravhantering och test av digitala system. Nu skapas nya möjligheter när kunder eller kollegor erbjuds kurserna med ett online-upplägg. Kurserna levereras av Konsultbolag1 som under många år byggt upp ett namn inom nischen, och sedan 2018 varit en del av AFRY.

Kurserna omfattar användbara tekniker och verktyg som går att tillämpa direkt i vardagen. Utbildningsteamet utgår ifrån ett egenutvecklat material och en beprövad pedagogik. Den mest populära kursen, Effektiv Kravhantering, har haft över 3700 deltagare genom åren. Sedan mars erbjuds den, ihop med resten av kursutbudet, som en onlinekurs. Deltagarna från runt om i Sverige kan nu koppla upp sig och dela erfarenheter live med både kursledaren och varandra.

– Fördelen med det här nya arbetssättet är att kurserna blir platsoberoende. Som alternativ till att vara i exempelvis Malmö, Stockholm eller Göteborg där kurserna oftast hålls på plats, kan du nu få del av vår kurser per distans, säger Chris Hofstetter, kursledare och verksamhetsansvarig, IT Solutions på AFRY.

I mars hölls Effektiv Kravhantering online för första gången.

­– Bra med övningar, verktygslåda och tekniker att ta med tillbaka till jobbet. Kändes väldigt relevant, och jag var glad att det agila tänket var med. Fungerade över förväntan att köra online! Allt var väl förberett och anpassat för online med exempelvis övningar, säger Josefin, Business Analyst, som deltog i Effektiv kravhantering online i mars.

Konsultbolag1 online

Onlineupplägget behåller samma upparbetad och beprövad metod som gjort kurserna så effektfulla och populära genom åren. Därutöver byggs dessa onlinekurser på digitala verktyg som gör att varje person kan vara inne och arbeta ”hands on” och kollaborativt med samma verktyg som man har nytta av i vardagen – online eller inte.

– Vi som pedagoger säkerställer att vi behåller den viktiga interaktion och erfarenhetdelning mellan deltagare från olika organisationer, som sker mer naturligt när man träffas på riktigt, säger Chris Hofstetter.

Även andra delar av utbudet, så som certifieringskurser lämpar sig bra för det digitala rummet. Dessa följer en internationell kursplan och är i huvudsak fokuserade på teori och kontrollfrågor inför en certifiering. Kontrollfrågorna läggs upp i verktyg som ger möjlighet till förstärkt inlärning via automatisk återkoppling när en deltagare har valt ett fel svarsalternativ.