Test Center Malin bockar av skrivplatta

Test Center ackrediterat enligt ISO 17025:2018

Ackrediteringen är ett kvitto på att utförd provning är kvalitetssäkrad och opartisk.

I somras erhöll AFRYs Test Center  ackreditering enligt ISO 17025:2018 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Verksamheten är ackrediterad för fyra olika testmetoder och redan under hösten 2021 kommer ytterligare metoder adderas.

Välmeriterade Test Center har mångårig erfarenhet av testning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem i fordon, maskiner och annan utrustning. I år höjer man kvalitetsnivån ytterligare genom att ackreditera verksamheten.

SWEDAC ackrediterade i juni AFRYs Test Center enligt Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2018). Att vara ackrediterad är något som ofta efterfrågas och för allt fler kunder är det ett krav.

Självklart vill vi tillmötesgå våra kunders behov och nu har vi bevis för att verksamheten bedrivs med en korrekt och säkerställd kvalitetsnivå, säger Magnus Skärhem, chef för affärsenheten Test Center.  

 
Test Center Malin Kämpe Magnus Skärhem tittar på ISO certifikat

Utökat erbjudande genom ackreditering

Utöver ackreditering av verksamheten valde man fyra metoder: tre standardiserade metoder inom miljötålighet samt en egen framtagen metod inom utmattningsprovning:

  • IEC 60068-2-30 (2005) Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
  • IEC 60068-2-38 (2021) Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test
  • IEC 60068-2-78 (2012) Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
  • Utmattningsprovning av komponenter (egen metod)

Mot utökad ackreditering

Redan nu pågår arbetet med att utöka ackrediteringen och under hösten kommer SWEDAC att utföra en insyn med fokus på oförstörande provning samt tillägg av metoder för mekanisk provning.

Inom området mekanisk provning kommer utökningen att omfatta drag-, slag-, hårdhets- samt några övriga metoder för hållfasthetsprovning.

När det gäller oförstörande provning så har teamet vid Test Center redan kompletterat sin befintliga kompetens med resurser som har giltigt certifikat enligt ISO 9712 för att utföra röntgen, ultraljud, magnetpulverprovning, visuell kontroll och penetrantprovning.

Det är ett naturligt steg framåt för Test Center, som traditionellt arbetat med förstörande provning, att nu även kunna erbjuda oförstörande provning och materialrelaterad provning, avslutar Magnus.

Malin Kämpe - Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Malin Kämpe

Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Kontakta Malin Kämpe

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.