Kayak on the water

Träffa AFRY på IFAT-mässan

AFRY kommer till IFAT – världens främsta mässa för avfallshantering, återvinning, råvaruhantering, vatten och avlopp. Mässan pågår den 4–8 maj 2020 i München. Vi ser fram emot att träffa dig vid vår monter, där våra experter och konsulter finns på plats för att berätta om hållbara lösningar för eliminering av mikroföroreningar i avloppsvatten.

På mässan visar vi också upp våra innovationer för ett fjärde reningssteg och ozonisering, och vi informerar om möjligheterna att uppgradera befintliga reningssteg i reningsanläggningar. Klimatförändringar och riskminimering med hjälp av översvämningsskydd, dammar och dräneringsfunktioner är andra viktiga diskussionsområden under IFAT-mässan.

Under mässan kan du givetvis också träffa vårt mångfacetterade team av avfalls-, industri- och miljöexperter, som svarar på frågor och ger råd inom hållbarhet och digitalisering. Till exempel presenterar vi möjligheterna med digital design i BIM-system (byggnadsinformationsmodellering), som vi själva nyligen har använt i samarbete med företag som hanterar dammluckor.

Vi finns i hall A3, vid monter 130.