SunPine toppbanner (do not use without approval)

”Tredje generationens” anläggning växer fram hos SunPine

Ny parallell produktionsanläggning skall möta efterfrågan på förnyelsebara drivmedel

SunPines verksamhet och anläggning har vuxit lavinartat. Efterfrågan på förnyelsebara drivmedel är stort, det gör att bolaget satsar vidare och nu pågår byggnationen av en ny parallell produktionsanläggning för att möta marknadens behov. AFRY fick uppdraget efter en upphandling hösten 2018, att genomföra uppdraget som ingenjörspartner, ett EPCM-uppdrag som omfattar alla tekniska discipliner, upphandling, projektledning- och byggledningstjänster.

AFRY:s uppdrag omfattar samtliga discipliner som exempelvis processdesign, inköp, utrustning och kontrakt samt byggledning. SunPine har i sin projektgrupp en speglad organisation för AFRYs EPCM uppdrag för att sykronisera och se till att SunPines behov blir tillgodosedda.

Byggnationen av den nya anläggningen påbörjades hösten 2018, ett projekt med helt andra förutsättningar än den första anläggningen som togs i drift 2008 där även AFRY var involverade. SunPines nya anläggning kommer att bestå av en helt ny parallell linje som är mer renodlad för att producera biobränsle och kommer att ha en mer stringent design. Utmaningen i detta projekt är integreringen mot befintlig fabrik för att få till en flexibel och underhållsvänlig anläggning.

”Vi är förstås glada över möjligheten att få bidra i ett projekt som detta. SunPine är idag ett betydligt större företag med egna standarder och rutiner. Detta projekt är också en så kallad brownfield, där infrastruktur och kringutrustning redan finns på plats. Detta innebär att förutsättningarna för detta projekt skiljer sig från när den första anläggningen projekterades, säger Jonas Kihlman, Head of Competence Line Biorefinery hos AFRY i Sverige och som även arbetat med SunPine från början.

Customer site - SunPine Sweden winter view
SunPines anläggning i Piteå. (Foto: SunPine)
Customer - Ulrika Hagman, SunPine, outdoor
Ulrika Hagman, Projektledare hos SunPine (Foto: SunPine)

Överlämning hösten 2020


Idag producerar SunPine 3% av Sveriges biobränsle. Den nya anläggningen kommer att ha en kapacitet som gör att produktionen ökar till cirka 150 000 kbm årligen. Att jobba aktivt för att utveckla och utöka sin verksamhet är en del i SunPines strävan att bidra till den gröna omställningen av samhället i stort. I slutet av 2020 ska den nya anläggningen vara klar för idrifttagning.

Ulrika Hagman, projektledare hos SunPine, berättar att projektet framskrider enligt tidplan.

”I dagsläget ligger vi bra i fas och med goda förutsättningar ser vi ut att fortsätta i samma riktning. Vi ser fram emot en smidig överlämning och en lugn uppstart i höst”, säger Ulrika.

”Vi får bidra till den tredje generationen hos SunPine skulle man kunna säga, där labmodellen som användes för att utveckla processen kan ses som första generationen och nuvarande anläggning som andra generationen” , säger Jonas Kihlman avslutningsvis.

Kontakt

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies

Jonas Kihlman

Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.