AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Friskväderstorget

Unik solcellsfasad genererar både el och uppmärksamhet

Bostadsbolaget har installerat en mosaikmönstrad solcellsfasad på en av sina fastigheter vid Friskväderstorget i Göteborg. Projektet har fått mycket uppmärksamhet då detta är ett nytt sätt att kombinera estetik och teknik. AFRY har varit delaktiga i hela projektet och bidragit inom många olika kompetensområden.

Bostadsbolaget är bland de första hyresvärdarna i Sverige som använder solcellsdesign. Huset vid Friskväderstorget syns över hela området och den nya fasaden väcker uppmärksamhet och nyfikenhet bland förbipasserande.

Mångfacetterat solenergiuppdrag

AFRY anlitades tidigt i projektet för att göra en förstudie. Uppdraget utökades sedan till projektering och framtagande av förfrågningsunderlag; både för en traditionell solcellsanläggning på tak och för den unika solcellsfasaden. I fasadprojektet har AFRY bistått med arkitekt, ljusdesigner, byggkonstruktör, arkivarie och solcellsprojektörer. AFRY ansvarade även för byggledning och besiktning.

Ett steg på vägen mot fossilfrihet

Bostadsbolaget deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030. Installationen på huset vid Friskväderstorget ökar andelen egenproducerad, grön el. Fasaden ligger i rakt söderläge och passar därför utmärkt för solceller. Tillsammans med takanläggningen uppgår den installerade effekten till cirka 145 kW, vilket täcker merparten av elen som förbrukas i husets gemensamma ytor såsom belysning, hissar och tvättstugor.

Läs mer om uppdraget Friskväderstorget under projekt.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Relaterad information
Projekt - Bostäder - Friskväderstorget
Designade solceller ger ny energi till Friskväderstorget
Designad solcellsfasad på Friskväderstorget (film Youtube)

Elin Elmehag - Solenergi, Göteborg

Elin Elmehag

Solenergi, Göteborg

Kontakta Elin Elmehag

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Johansson - Market Area Manager HVAC & Energy, Gothenburg

Henrik Johansson

Marknadsområdeschef, Göteborg

Kontakta Henrik Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.