AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Friskväderstorget

Unik solcellsfasad genererar både el och uppmärksamhet

29/10/2021

Bostadsbolaget har installerat en mosaikmönstrad solcellsfasad på en av sina fastigheter vid Friskväderstorget i Göteborg. Projektet har fått mycket uppmärksamhet då detta är ett nytt sätt att kombinera estetik och teknik. AFRY har varit delaktiga i hela projektet och bidragit inom många olika kompetensområden.

Bostadsbolaget är bland de första hyresvärdarna i Sverige som använder solcellsdesign. Huset vid Friskväderstorget syns över hela området och den nya fasaden väcker uppmärksamhet och nyfikenhet bland förbipasserande.

Mångfacetterat solenergiuppdrag

AFRY anlitades tidigt i projektet för att göra en förstudie. Uppdraget utökades sedan till projektering och framtagande av förfrågningsunderlag; både för en traditionell solcellsanläggning på tak och för den unika solcellsfasaden. I fasadprojektet har AFRY bistått med arkitekt, ljusdesigner, byggkonstruktör, arkivarie och solcellsprojektörer. AFRY ansvarade även för byggledning och besiktning.

Ett steg på vägen mot fossilfrihet

Bostadsbolaget deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030. Installationen på huset vid Friskväderstorget ökar andelen egenproducerad, grön el. Fasaden ligger i rakt söderläge och passar därför utmärkt för solceller. Tillsammans med takanläggningen uppgår den installerade effekten till cirka 145 kW, vilket täcker merparten av elen som förbrukas i husets gemensamma ytor såsom belysning, hissar och tvättstugor.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Elin Elmehag (föräldraledig) eller hennes kollega Anneli Wallander på anneli.wallander@afry.com eller 010-505 08 91 alternativt marknadsområdeschef Henrik Johansson på henrik.johansson@afry.com eller 010-505 33 67.

Läs mer om uppdraget Friskväderstorget under projekt.

Relaterad information
Projekt - Bostäder - Friskväderstorget
Designade solceller ger ny energi till Friskväderstorget
Designad solcellsfasad på Friskväderstorget (film Youtube)