Infra-Buildings, hospital operation

Uppdrag med användarvänlighet i fokus

Medicinteknisk utrustning designad för att inkludera en större diversitet av användare.

AFRY har fått i uppdrag av en kund inom medicinteknik att ta fram en mer användarvänlig lösning på den del av en operationsutrustning som hanteras av personal. Utmaningarna är flera när designen ska uppfylla kraven på utrustning i en steril miljö. Minimera också den mänskliga faktorn vid montering samt att vara hållbar ur ett miljöresursperspektiv.

Medicinteknisk produktutveckling är en växande marknad och AFRY har välrenommerad kompetens inom området, vilket genererar spännande uppdrag. Den här gången gäller det produktutveckling och design.

Kunden producerar operationsutrustning som säkerställer att patienten håller rätt temperatur under hela ingreppet. Att hålla rätt kroppstemperaturen är viktig ur flera perspektiv bland annat har det en betydande roll för patientens uppvaknande och återhämtning efter narkosen. Produkten var efterlängtad och togs väl emot som ett bättre alternativ ur hygiensynpunkt.

Efter en tid på marknaden fick kunden återkoppling från användare om att det fanns förbättringspotential vid montering av utrustningen. Montering av produkten kräver ett visst mått av styrka i handen och innebär även att personalen gör en bedömning om montaget är tillräckligt åtdraget.

AFRY fick uppdraget att ta fram en bättre design som ska hanteras oavsett användarens styrka. Designen ska även minimera möjligheten att göra monteringen olika hårt beroende person. Lösningen behöver dessutom vara anpassningsbar för en ur miljöperspektiv mer hållbar produkt, man vill utveckla engångsprodukten och till en flergångsprodukt.

AFRYs produktutvecklare använder ett välbeprövat tillvägagångssätt som bygger på klassisk iteration med hjälp av workshops. Initialt kommer man fram till ett antal produktkategorier ur vilka man tar fram ett antal koncept som utvecklas till prototyper. Dessa remissas sedan till en försöksgrupp vars sammansättning i möjligaste mån ska efterlikna samma diversitet som användargruppen.

Eftersom produkten inte är riktigt klar för lansering ännu så kan vi inte utvärdera resultatet fullt ut, säger Johan Rössner, Sektionschef för Produktutveckling Stockholm och fortsätter: Men vi kan med säkerhet säga att efter den här produktutvecklingen kommer producenten ha tacksamma användare. Den till synes lilla detaljen att de blev hörsammade kommer spela avgörande roll i nästa val av leverantör.

Vill du veta mer om AFRYs utbud inom medicintekniska produkter kontakta:

Jörgen Simonsson - Business Unit Manager Product & Software Engineering

Jörgen Simonsson

Business Unit Manager Product & Software Engineering

Kontakta Jörgen Simonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.