Covid-19 virus

Ventilationens roll i kampen mot COVID-19

02/12/2020

Ventilationens roll i kampen mot COVID-19

AFRY har stor erfarenhet av att designa ventilation för sjukhus och andra miljöer som är utsatta för virus och bakterier. När de finska specialistläkarna Enni Sanmark och Lotta Oksanen började forska om COVID-19 och dess spridning i inomhusmiljöer anslöt sig AFRYs byggnadsexperter till forskningskonsortiet för att bidra med sin egen expertis.

COVID-19-pandemin har orsakat genomgripande förändringar av våra vanor när det gäller möten, transporter och arbete. För att bibehålla den ekonomiska utvecklingen och undvika överbelastning av hälso- och sjukvården måste företag och tjänsteleverantörer som restauranger och tandvårdskliniker fortsätta att fungera även under en pandemi som COVID-19. Syftet med det aktuella forskningsprojektet är att klargöra hur sådana tjänster kan upprätthållas på ett säkert sätt.

Expertkompetens inom byggteknik och ventilation är oerhört viktigt när man ska planera och utveckla säkra miljöer. Ett område där AFRY har ett globalt nätverk av experter.

– Vi ser fram emot att hitta nya och innovativa lösningar. Att förhindra ventilationsburen spridning av COVID-19 och andra virus i inomhusmiljöer skulle säkerställa säkra allmänna utrymmen för alla. Genom att förbättra ventilationen i restauranger, flygplatser, flygplan och hissar kan vi finna nya sätt att leva ett tryggt vardagsliv i denna situation, säger Ville Virnes, chef för affärsområdet Buildings i Finland.

AFRY utvecklar och skapar säkrare miljöer i nära samarbete med andra partner i projektet.

– Att samla experter med olika specialiteter är en av de högsta prioriteringarna i detta projekt. Det är viktigt att använda vår samlade kunskap inom företaget för att stoppa spridningen av viruset. Vi vill också understryka vikten av delad kunskap och kommunikation mellan olika parter i byggbranschen, för kollektiv nytta, säger Joona Lahti, projektledare på affärsområdet Buildings i Finland.

Forskningskonsortiet inom aerosolforskning har bildats av Helsingfors universitetssjukhus, Finlands meteorologiska institut, Finlands institutet för arbetshälsa, Tarja Sironen, Leena Maunula och Peter Sarin från Helsingfors universitet. Förutom AFRY har även följande företag gått med i forskningsprojektet: Ultima, Kone, Mobidiag, KLV-Palvelut, R&B Design, Dekati, Environics, Uniqair, Halton, Jyväskylä Sinfonia och Savonlinna Opera Festival.