AFRY Pulse

Waggeryd Cell väljer AFRY Pulse för effektivisering och digitalisering

Waggeryd Cell väljer AFRYs digitala verktyg och systemplattform AFRY Pulse för att skapa nya förutsättningar för ökad produktivitet och effektivisering vid sin produktionsanläggning i Vaggeryd.

Massatillverkaren Waggeryd Cell ägs av ATA Koncernen som är en stor, svensk tillverkare av sågade trävaror. Vid deras massabruk i Vaggeryd tillverkas blekt CTMP-massa där huvuddelen går på export. Bruket bedöms vara en mycket effektiv anläggning redan idag med en årskapacitet på cirka 180 000 ton per år.

Med mål om att utveckla och öka anläggningens nyttjandegrad ytterligare har Waggeryd Cell valt att installera AFRY Pulse som är en digital plattform för ett mer strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete. För att effektivisera produktionsprocessen ytterligare kommer även en modul för lagerhantering att installeras. Installation och konfigurering kommer att ske under Q4 2020.

AFRY Pulse är en modern och ledande mjukvara för produktionsstöd utvecklad av AFRY. Mjukvaran bidrar till att maximera tillgängligheten i industriella processer och därigenom öka produktiviteten. Genom ett modernt och användarvänligt gränssnitt kan användaren enkelt överblicka produktionen, få kontroll på var insatser krävs eller var i produktionen det finns ledig kapacitet och därigenom arbeta mer proaktivt.

”AFRY Pulse är en plattform som passar vårt behov idag och samtidigt gör att vi kan fortsätta att utveckla och effektivisera vår verksamhet. Genom plattformen kan vi underlätta det dagliga arbetet och förenkla uppföljningen av produktionen med våra olika kvaliteter”, säger Peter Dahlbom VD på Waggeryd Cell AB.

AFRY Pulse integreras med processen och den fysiska utrustningen och andra mer administrativa system. Det ger en överblick och möjlighet till återkoppling genom hela tillverkningsprocessen samtidigt som användaren får en fullständig spårbarhet och transparens som exempelvis TAK (tillgänglighet, anläggningsnyttjande, kvalitet) för att se var det finns outnyttjad potential i produktionen.

”Vi är glada att Waggeryd Cell valt vår plattform för att nå en ännu högre effektivisering i deras produktion. Vi ser med spänning fram emot att få bidra till att utveckla deras anläggning ytterligare genom deras satsning kring digitalisering och valet att installera vår plattform AFRY Pulse”, säger David Andersson, Sektionschef inom industriell digitalisering hos AFRY.  

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Vedin
VP & Head of Process Industries Sweden
Tel: +46 10 505 35 06
E-post: lisa.vedin@afry.com


David Andersson
Section Manager Industrial Digitalization, Process Industries division Sweden
Tel: +46 10 505 54 84
E-post: david.a.andersson@afry.com 

 

Läs mer om AFRY Pulse