Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

400 företag effektiviserar sin energianvändning med stöd från ÅF och Aktea

tis, 10/05/2016 - 07:40 CEST

Under 2016 startar Sveriges energimyndighet ett rikstäckande system av nätverk för att hjälpa över 400 små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Det står nu klart att ÅF och Aktea tillsammans kommer att spela en central roll som experter på energieffektivisering.

Under 2016 startar Sveriges energimyndighet ett rikstäckande system av nätverk för att hjälpa över 400 små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Det står nu klart att ÅF och Aktea tillsammans kommer att spela en central roll som experter på energieffektivisering.

De cirka fyrtio företagsnätverk som just nu startas av länsstyrelser och energikontor runt om i landet riktar sig till företag med en årlig energiförbrukning om minst en gigawattimme. Inom nätverken kommer varje företag att arbeta mot individuella energibesparingsmål som bidrar till att nätverket som helhet effektiviserar sin energianvändning med minst 15 %.

Nätverken ska stödjas av energiexperter, som även ska ge varje företag 150 timmars individuell support över fyra års tid. Efter avslutad upphandling står det nu klart att det blir energikonsulterna Aktea tillsammans med ÅFs energispecialister som får stå för denna expertis under de närmaste två åren, med en option på förlängning i ytterligare två. Aktea har ramavtal med Energimyndigheten, och har i detta fall bjudit in ÅF till ett samarbete. Avtalsvärdet är 35-40 MSEK för de första två åren.

- Vi är stolta över förtroendet att få bidra till en så omfattande satsning av Energimyndigheten, säger Akteas vd Stefan Lindsköld. Vi ser dessutom fram emot ett givande samarbete med ÅF.

- Vi har mångårig erfarenhet av att energieffektivisera industrifastigheter, såväl som kontor och bostäder, säger Caroline Ödin, sektionschef på ÅF. Tillsammans är vi ett hundratal konsulter som primärt arbetar med energieffektivisering och vi hoppas på många nya relationer och samarbeten med företag i det här segmentet.

Förebilden för satsningen kommer från Tyskland och Schweiz, där nätverksarbete resulterat i många positiva effekter, både för företagen och för samhället i stort. Inom varje nätverk får företagen möjlighet att arbeta strukturerat med sin energieffektivisering, och utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

– Vi har sett att det här är ett attraktivt program för många företag. Förutom expertstöd som kan leda till en effektivare energianvändning ger erfarenhetsutbyte med andra företag många mervärden, säger Albin Carlén som är projektledare på Energimyndigheten.

Läs mer om nätverken hos Energimyndigheten.

Kontakt

Caroline Ödin, Sektionschef Energieffektivisering, ÅF Infrastructure

010-505 10 34

caroline.odin@afconsult.com

Stefan Lindsköld, vd, Aktea Energy

0703-690544

stefan.lindskold@aktea.se

Albin Carlén, projektledare, Energimyndigheten

016-544 24 48

albin.carlen@energimyndigheten.se

Related images