AFRY press release generic image

AB Ångpanneföreningen: Datum för ekonomisk information 2004

ons, 11/19/2003 - 11:36
Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2004 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2003 års verksamhet: 18 februari Delårsrapport januari-mars 2004: 11 maj Rapport från bolagsstämman: 11 maj Delårsrapport januari-juni 2004: 20 augusti Delårsrapport januari-september 2004: 27 oktober

Bolagsstämman äger rum 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18.
www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.