Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ABB redo för 5G tillsammans med AFRY, Ericsson och Telia

tors, 23/04/2020 - 09:00 CEST

ABB Power Grids transformatorfabrik i Ludvika kopplas upp med hjälp av ett eget mobilnät. Det är en del av företagets digitaliseringsarbete för en smartare produktion, vilket är möjligt tack vare ett tätt samarbete mellan AFRY, Ericsson och Telia.

5G skapar nya förutsättningar för industrin. Uppkopplingen baseras på den senaste mobilteknologin och möjliggör en flexibel, effektiv och kvalitativ produktion. Genom att installera den senaste mobilteknologin i produktionen har ABB Power Grids fått en snabb och robust lösning med realtidsdata som inte läcker utanför området.

Som ett första steg har fabriken som tillverkar lindningskopplare kopplats upp mot det egna mobilnätet. I fabriken har bland annat trådlösa momentdragare kopplats upp mot nätet. Det ger operatören tillförlitliga realtidsdata och därmed fullständig kontroll på antalet momentdragningar.

Tekniken som installeras i fabriken gör det möjligt att samla in mer kunskap om produkterna under produktion, upptäcka fel i ett tidigare skede samt ge större transparens och spårbarhet. På sikt kommer tekniken möjliggöra en ökad automatisering samt användning av machine learning och AI-applikationer.

― Vi tittar bland annat på att fjärrstyra olika processer, vilket gynnar oss ur ett säkerhets-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Ett annat exempel är optimering och distansövervakning av våra torkanläggningar som i princip är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och därmed kräver en viss övervakning, säger Tobias Hansson, platschef på ABB Power Grids i Ludvika och europachef för enheten Power Transformers.

ABB har skapat en plattform för innovation och en framtidssäkring för att hantera nya krav som kommer med ökad digitalisering inom produktion.

― Vi har bidragit med kombinationen av djupgående kunskap inom industrin och expertkunskap inom nätverk och 5G-tekniken. Vi har en unik förståelse för ny teknik och hur den ska appliceras för att hantera dagens utmaningar inom industrin, säger Lennart Waldenström, Head of Digitalisation på AFRY.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related images

Related files