AFRY press release generic image

ÅF 1:a i Kunskapsföretagsbarometern

mån, 01/17/2005 - 13:29
ÅF 1:a i KunskapsföretagsbarometernFör mer information:Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26Katrin Madsen, ISI Wissing 08- 772 24 05Svenska företag ger ÅF högst helhetsbetyg i branschkategorin Tekniska Konsulter samt i branschkategorin IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern (ISI Wissing). Tekniska Konsulter: IT-konsulter: (Helhetsbetyg)(Helhetsbetyg) 1: ÅF1. ÅF 2: WSP1. Atos Origin 3: Sweco2. Martinsson4: Flygfältsbyrån3. Cap Gemeni5: Epsilon4. Semcon6. Semcon5. SYSteam7. Tyréns6. TietoEnator8. SwedPower7. IBM Business Consulting9. Carl Bro8. Acando Frontec10. Hifab9. Accenture 10. Teleca Kunskapsföretagsbarometern är en årlig undersökning som genomförs på initiativ utav ISI Wissing. Syftet är att kartlägga hur ledningsgruppsmedlemmar (i företag med fler än 50 anställda) upplever och uppfattar kunskapsföretag som de kommer i kontakt med. Undersökningen utreder 128 kunskapsföretags image. Företagen är indelade i åtta branscher. Respondenterna - 610 stycken - uppgav först hur väl de känner till företagen och gav sedermera ett helhetsbetyg. I branscherna Tekniska konsulter och IT-konsulter placerade sig ÅF alltså dubbel 1:a. ÅF placerades även som det mest kända tekniska konsultföretaget. AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close