AFRY press release generic image

ÅF AB : Datum för ekonomisk information 2012

tis, 10/18/2011 - 11:38
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                      070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2012 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2011 års verksamhet 13 februari

Delårsrapport januari-mars 2012      7 maj

Rapport från årsstämman          7 maj

Delårsrapport januari-juni 2012      13 juli

Delårsrapport januari-september 2012   15 oktober


Årsstämman äger rum den 7 maj 2012 klockan 15.00 på ÅFs huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.


ÅF AB
Informationsavdelningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är
även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i
hela världen.


Related files