Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Finansiell rapportering och årsstämma 2015

mån, 22/09/2014 - 15:44 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF kommer att publicera finansiella rapporter vid följande tillfällen under
2015. Bokslutskommuniké för 2014 års verksamhet 10 februari

 Delårsrapport januari-mars 2015      29 april

 Rapport från årsstämman          29 april

 Delårsrapport januari-juni 2015      13 juli

 Delårsrapport januari-september 2015   23 oktober
Årsstämman äger rum den 29 april på ÅFs huvudkontor.Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files