Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Teckningen av konvertibelprogram 2016 för nyckelpersoner slutförd

ons, 13/07/2016 - 10:45 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Marta Tiberg, Head of Corporate Communications, +46 73 072 70 48


Den 27 april 2016 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till nyckelpersoner i ÅF. Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 142,05 MSEK med en teckningskurs om 170,20 SEK per aktie.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 2 086 220,00 SEK och antalet aktier med 834 488 vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,05 procent av kapitalet och cirka 0,77 procent av rösterna.

Enligt årsstämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full konvertering återköpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.45 den 13 juli 2016.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files