AFRY press release generic image

ÅF AB: Teckningen av Personalkonvertibelprogrammet 2012 slutförd.

mån, 07/09/2012 - 14:35
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Den 7 maj 2012 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat
till tillsvidareanställda i ÅF i Sverige.

Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 87,8 MSEK med en
teckningskurs om 157,10 kr.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 2 793 910 kr och antalet
aktier med 558 782 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,65 procent
av kapitalet och cirka 1,15 procent av rösterna.

Enligt stämmans beslut ska aktier motsvarande antalet tecknade konvertibler dras
in under 2012, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files