Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Teckningen av Personalkonvertibelprogrammet 2013 slutförd.

fre, 12/07/2013 - 11:30 CEST
Regulatory

För mer information:

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Den 26 april 2013 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram
riktat till anställda i ÅF i Sverige.

Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 76,7 MSEK med en
teckningskurs om 200 kr.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 1 918 250 kr och antalet
aktier med 383 650 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av
kapitalet och cirka 0,7 procent av rösterna.

Enligt stämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full
konvertering återköpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att
neutralisera utspädningseffekterna.Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files