Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - ÅF vinner kontrakt gällande biomassakraftverk i Tartu, Estland

fre, 13/04/2007 - 10:01 CEST
Regulatory
För mer information:
Eero Auranne, Divisionschef
010-505 12 25/070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef
010-505 12 01/ 070-657 20 26


ÅF har vunnit ett omfattande konsultuppdrag gällande en ny kombinerad
kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Uppdraget förstärker
ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för
energianläggningar i norra Europa. Projektet kommer att genomföras av
ÅFs enheter i Estland och Finland.

Ordervärdet för ÅF uppgår till 3,5 miljoner EURO.

Det är AS Fortum Tartu, stadens lokala fjärrvärmebolag, som
investerar i ett nytt biomassakraftverk i Tartu. Verket ska eldas på
biobränsle och lokal torv. Produktionskapaciteten kommer att uppgå
till cirka 52 MW värme och 25 MW el. Den effektiva kombinerade
kraftvärmeanläggningen ersätter nuvarande olje- och gaseldade
värmepannor och planeras tas i drift i slutet av 2008.

ÅFs uppdrag omfattar projektledning, byggkontroll och
anläggningsprojektering.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files