AFRY press release generic image

ÅF: Återköp av egna aktier med anledning av Prestationsbaserat
Aktieprogram 2008

mån, 11/10/2008 - 14:23
Regulatory
För mer information:


Jonas Ågrup, CFO                070-333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef        070-657 20 26På årsstämman i ÅF den 23 april 2008 bemyndigades styrelsen att under
perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst 230 000 egna aktier
av serie B.

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen idag beslutat att
förvärva maximalt
230 000 B-aktier, under perioden den 11 november 2008 - den 5 maj
2009. Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange
Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid
registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med
anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram
2008".

ÅF äger idag inga egna B-aktier.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files