Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF återköper egna aktier

tis, 16/10/2012 - 11:28 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Styrelsen i ÅF AB har beslutat att, inom ramen för det bemyndigande som erhölls
på årsstämman den 7 maj 2012  återköpa 558 782 serie B-aktier på NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, samt
att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av de återköpta aktierna.
Återköpet kommer att ske under perioden fram till 31 december 2012.

Antalet aktier motsvarar det totala tecknade beloppet, 88 MSEK, i 2012 års
konvertibelprogram för anställda i ÅF i Sverige.

Syftet är att neutralisera de utspädningseffekter som skulle uppstå vid en full
konvertering.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files