Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - Åtgärdsprogram i division System

tis, 21/12/2004 - 09:43 CET
För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF organiseras som tidigare aviserats i tre strategiska divisioner per den 1 januari: Infrastruktur, Process och System. Konsultrörelsen - med undantag för divisionen System (IT & Produktutveckling) - uppvisar en fortsatt positiv resultattrend under fjärde kvartalet.
Lönsamhetsproblemen i division System har kvarstått. Debiteringsgraden har varit fortsatt låg och priserna relativt pressade. Division System har dessutom tyngts av nedskrivningar i kundprojekt. Mot den bakgrunden är beslut taget om ett kraftfullt åtgärdsprogram. ÅF har inlett MBL-förhandlingar med syfte att reducera division Systems fasta kostnader med cirka 3 MSEK/månad. Kostnaden för åtgärderna uppskattas till cirka 15 MSEK. Resultatet för division System kommer att bli sämre än förväntat och motsvarar en kvartalsförlust, inklusive kostnaderna för aviserade åtgärder, på upp till 30 MSEK. Sammanlagt kommer därmed ÅF-koncernen inte att visa vinst för fjärde kvartalet.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.