AFRY press release generic image

ÅF avyttrar ÅF-CTS Oy

fre, 06/29/2007 - 08:35
Regulatory
För mer information:

Jonas Wiström, VD                     070-608 12
20
Eero Auranne, Divisionschef               070-320 09 53

Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26


ÅF avyttrar det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy med 130 medarbetare
för 4 miljoner Euro, vilket är i linje med bokfört värde.

Köpare är ledningen för ÅF-CTS Oy och riskkapitalföretaget Nordic
Mezzanine Ltd.

Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅFs division Process.

Den 1 januari 2007 gick cirka 70 medarbetare från ÅF-CTS Oy över till
ÅF-Enprima Oy.
Efter försäljningen av ÅF-CTS Oy är ÅF totalt cirka 350 medarbetare i
Finland.

Affären kräver ett godkännande av en bolagsstämma i AB
Ångpanneföreningen. En extra bolagsstämma kommer preliminärt att
hållas i augusti och en separat kallelse kommer att publiceras senast
två veckor före bolagsstämman.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files