Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar ägandet i ÅF-TÜV Nord

mån, 27/09/2010 - 13:47 CEST
Regulatory

För mer information:


Jonas Wiström, VD & Koncernchef   070-608 12 20

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26ÅF har idag träffat avtal om försäljning av sin hälftenandel i ÅF-TÛV Nord, vars
verksamhet är att bedriva tredjepartskontroll inom kärnkraft. Köpare är den
andra hälftenägaren, det tyska tekniska kontrollföretaget, TÜV NORD.

Köpeskillingen uppgår till 32,5 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst för ÅF
motsvarande cirka 30 MSEK. Transaktionen kommer att innebära en positiv
resultateffekt på ÅFs tredje kvartal 2010.

ÅF-TÜV Nord sysselsätter 13 medarbetare och omsatte 42 MSEK under 2009.
Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK 2009.

Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅF som ett ledande tekniskt
konsultföretag. I mars 2010 avyttrades ÅF-Kontroll till tyska DEKRA.


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files