Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar Lonas Technologia

fre, 11/07/2014 - 10:59 CEST
Regulatory

För mer information:


 Jonas Wiström, VD & Koncernchef   +46 70 608 12 20

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF har träffat en överenskommelse om att avyttra bolagets 75-procentiga
aktiepost i det ryska dotterbolaget Lonas Technologia (Lonas), vilket bedöms
komma att påverka ÅFs lönsamhet positivt under det andra halvåret.

ÅF avyttrar aktierna i Lonas till ett värde av 30 MSEK. Köpare är en av
minoritetsägarna i Lonas, det ryska bolaget AlmazInvest. Överlåtelsen av
aktieposten kommer att fullbordas i juli månad 2014. Försäljningen kommer att ge
en reavinst om cirka 20 MSEK. Transaktionen innebär även att negativa
omräkningsdifferenser om cirka 35 MSEK, som tidigare har redovisats i
omräkningsreserven inom eget kapital, kommer belasta resultaträkningen i det
tredje kvartalet.

Beslutet om avyttring av Lonas är baserat på verksamhetens lönsamhetsproblem och
otillräckliga synergier med övriga ÅF.

Ackumulerat (jan-jun) i år var Lonas omsättning 60 MSEK och resultatet var
negativt.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files