AFRY press release generic image

ÅF avyttrar PX Business Solutions till Visma

tis, 01/03/2006 - 09:18
Regulatory
ÅF avyttrar PX Business Solutions till VismaFör mer information:Johan Olsson, Divisionschef               08-657 17 71/ 070-249 00 75Viktor Svensson, Informationschef          08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF har träffat avtal med Visma om försäljning av programvaruverksamheten PX Business Solutions (PX). PX har varit en del av division ÅF-System. Försäljningen ger ÅF en reavinst motsvarande cirka 19 MSEK. Reavinsten kommer att påverka ÅFs resultat positivt för det första kvartalet 2006. Försäljningen är ett steg i renodlingen av ÅF mot att vara ett ledande tekniskt konsultföretag. I PX ingår 26 medarbetare och en produktportfölj där affärssystemet PX Control utgör huvudprodukten. ÅF tecknar i samband med försäljningen ett 3-årigt underhållsavtal med Visma avseende fortsatt användning av affärssystemet PX Control inom ÅF-koncernen.  AB Ångpanneföreningen InformationsavdelningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close