AFRY press release generic image

ÅF avyttrar Stockholmsfastighet (ÅFs HK) till GE Real Estate

tors, 09/15/2005 - 10:39
För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF avyttrar huvudkontorsfastigheten Härolden 44 (10 700 m2) på Fleminggatan 7 i Stockholm till GE Real Estate. Fastigheten tillträds i oktober 2005. Försäljningen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 285 MSEK. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka130 MSEK i det fjärde kvartalet 2005. ÅFs styrelse och verkställande ledning tog under våren 2003 beslut om försäljning av ÅFs fastighetsbestånd: totalt åtta fastigheter. Genom försäljningen av Härolden 44 är försäljningsprocessen slutförd. Likviden skall användas för att utveckla och expandera kärnverksamheten i ÅF.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."