Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar Stockholmsfastighet till Humlegården

ons, 05/11/2003 - 10:18 CET

ÅF tar ett viktigt steg i processen med att reducera fastighetsportföljen genom att sälja den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500 m2) till Humlegården.

ÅF tar ett viktigt steg i processen med att reducera fastighetsportföljen genom att sälja den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500 m2) till Humlegården. Samtidigt tecknar parterna ett hyresavtal medförande att ÅF får disponera delar av lokalerna fram till utgången av juni 2004. Humlegården äger tillträde till Härolden 1 i början av 2004. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat med 20 MSEK under 2004.
Generell information angående ÅFs fastighetsförsäljning: Styrelsen i ÅF tog under våren beslut om försäljning av merparten av koncernens fastighetsbestånd; totalt 7 av 8 fastigheter av storlek. Likviden skall användas för att utveckla kärnverksamheten i ÅF.
Två fastigheter är således per 2003-11-05 avyttrade; Härolden 1 i Stockholm samt Snickaren 6 i Tyresö. Diskussioner pågår med potentiella köpare av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Sundsvall samt Luleå. Förbehållen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 m2); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.

För mer information: Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Ekonomidirektör Anders Gabrielsson 08-657 12 10/ 070-566 71 71