Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar utbildningsföretaget ÅF-SIFU

tis, 30/09/2003 - 14:31 CEST

ÅF säljer dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU till Teknologisk Institut med säte i Köpenhamn, Danmark.

För mer information: Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Teknologisk Institut: Søren Stjernqvist, Administrativ Direktör +45 72 20 20 00

ÅF säljer dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU till Teknologisk Institut med säte i Köpenhamn, Danmark.

Teknologisk Institut förvärvar ÅFs samtliga aktier i ÅF-SIFU vilket motsvarar 75 procent av antalet aktier.

Försäljningen är ett led i strategin om renodling och branschfokusering av ÅF. ÅF bedömer att Teknologisk Institut är en bra köpare som kan vidareutveckla rörelsen i ÅF-SIFU.

Mer information avseende Teknologisk Institut återfinns på: www.teknologisk.dk

ÅF-SIFU har cirka 50 medarbetare och en uppdragsvolym på 75 MSEK (2002). Kunderna finns i det offentliga och privata näringslivet. Utbudet omfattar cirka 400 teoretiska och yrkesinriktade kurser och över 10 000 personer utbildas varje år av ÅF-SIFU.