Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF-Benima växer och byter namn till Engineering

tis, 09/01/2007 - 10:15 CET
För mer information Per Magnusson, Divisionschef 070 676 64 26 Eero Auranne, Divisionschef 070 320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070 657 20 26

Genom en intern omorganisation i ÅF har cirka 130 medarbetare från division Process övergått till division Engineering (f.d. division ÅF-Benima) från den 1 januari 2007. De medarbetare som går över till division Engineering är specialister inom mekanisk konstruktion. Bakom beslutet står önskemål från kunder om en partner som kan ta större del av projekt som rör om- och nybyggnad av deras produktionsanläggningar. Division Engineering blir nu cirka 1 100 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland.
Division Process blir nu cirka 950 medarbetare i Sverige, Finland, Estland, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Litauen och Rumänien. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.