Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF bidrog till att Rudbecklaboratoriet klarade kraven för Miljöbyggnad Guld

tors, 10/03/2016 - 15:33 CET

ÅF har spelat en nyckelroll i arbetet med att utveckla Rudbecklaboratoriet i Uppsala till en energieffektiv och välfungerande forskningsanläggning i världsklass. I en omfattande om- och tillbyggnad har ÅF siktat mot högt ställda krav på energieffektivitet. Nu står det klart att byggnaden klarar kraven för Miljöbyggnad Guld, vilket är mycket bra för en anläggning av det här slaget.

ÅF har spelat en nyckelroll i arbetet med att utveckla Rudbecklaboratoriet i Uppsala till en energieffektiv och välfungerande forskningsanläggning i absolut världsklass. I en omfattande om- och tillbyggnad har teknikexperter från ÅF siktat mot högt ställda krav på energieffektivitet. Nu står det klart att byggnaden klarar kraven för Miljöbyggnad Guld, vilket är mycket bra för en anläggning av det här slaget.

I arbetet med att bygga om Rudbecklaboratoriet har förväntningarna varit höga. Landstinget i Uppsala, som är beställare, kommunicerade tidigt sin ambition att uppnå de krav på energieffektivitet som en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld innebär. Nu har Sweden Green Building Council just meddelat att certifieringen godkänts.

Verksamheten i ett forskningslaboratorium kräver mycket energi. Att då lyckas uppnå en sådan hög certifiering är ett mycket gott betyg åt ÅFs konsulter, som projekterat el och VVS och gjort energiberäkningar.

Rudbeckslaboratoriet byggdes på 90-talet i det som idag kallas Uppsala Science Park. Den nya huskropp som nu lagts till kallas R3 och blev klar för inflyttning under 2015. Det är teknikkonsulter från ÅFs Uppsalakontor som stått för projektering av VVS och eltekniska installationer, under ledning av sektionschef Mats Wiström.

Energiberäkningar och simuleringar har utförts av ÅF-anställde Yang Chen, doktor i energiteknik och certifierad expert på EU Green Building och Miljöbyggnad.

– De täta kontakterna med Yang har utgjort ett ovärderligt stöd för mig, och hans arbete har varit avgörande för att vi ska kunna uppnå kravställningarna säger Andreas Karremo, miljösamordnare på arkitekt- och projektledningsföretaget TEMA.

Byggnad R3 inom Rudbecklaboratoriet blir Uppsala landstings första certifierade Miljöbyggnad. Landstinget har beslutat att samtliga nybyggnationer som sker i deras regi ska sikta mot samma höga standard.

År 2015 vann ÅF priset KNX Award för sina energieffektiva tekniska installationer vid Rudbeckslaboratoriet. KNX är en världsomfattande standard för avancerad styrning av allt från belysning, värme, kyla och ventilation till larm och säkerhetssystem. 

För mer information, kontakta Yang Chen eller Mats Wiström.

Bild: TEMA

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images