Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF bistår Statens fastighetsverk i satsning på solceller

ons, 10/07/2019 - 09:00 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) har en särskild uppgift från regeringen att öka användningen av solceller. På uppdrag av SFV kommer ÅF att genomföra en inventering av möjliga platser för solceller på ett antal fastigheter, däribland Varbergs fästning och Drottningholms slott.

Regeringens uppdrag till Statens fastighetsverk består av att öka användningen av solceller vid så kallade bidragsfastigheter. En bidragsfastighet är en fastighet som inte har möjlighet att på lång sikt bära sina egna kostnader, därför är det beslutat att dessa ska få bidrag från regeringen. Omkring 150 bidragsfastigheter står under SFV:s förvaltning.

ÅF bidrar med förnybar energi
Målet med satsningen på solceller är att bidra med förnybar energi och att utveckla och hitta möjligheter i udda miljöer, särskilt sådana med stora kulturhistoriska värden. På uppdrag av Statens fastighetsverk genomför ÅF nu en kartläggning av möjliga platser för solceller på SFV:s bidragsfastigheter.

Vi är stolta över att få vara med och modernisera och uppdatera ett fastighetsbestånd med så stort kulturhistoriskt värde. Det är viktigt att förvalta det vi har och förmedla bilden av Sverige energimässigt i framkant, säger Anders Lundin, affärsområdeschef för Buildings.

Arbetet har redan påbörjats vid några av fastigheterna, däribland Sveriges sydostligaste ögrupp Utklippan i närheten av Karlskrona. Ögruppen elektrifierades i slutet på 1940-talet och det förmodas att strömkabeln in till land inte kommer att fungera många år till. ÅF ser därför över möjligheten till ett lokalt självförsörjande energisystem. Samma utmaning står även ett antal öar på västkusten inför, däribland Pater Nosterskären, Väderöarna och Nidingen, och ÅF inventerar även dem.

Andra fastigheter som kartläggs i projektet inkluderar bland annat Karlstens fästning på Marstrand, Varbergs fästning och Drottningholms slott. Tillsammans med SFV har ÅF nu ett ramavtal som löper i två år med eventuell förlängning. Det finns sedan tidigare ett antal solcellsanläggningar installerade på SFV:s fastigheter, däribland Sveriges ambassad i New Delhi, Indien, som ÅF tidigare har varit med och besiktigat.

         
Anders Lundin, affärsområdeschef Buildings, ÅF
Anders.lundin@afconsult.com
010-505 26 14

Related files