Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF blir Green Advisor och sponsor till fyra Olympiska Kommittéer

ons, 20/01/2010 - 09:45 CET
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD & Koncernchef   070-608 12 20

 Alice Bah Kuhnke, CSR/Miljöchef   073-256 16 85

 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


Från och med årsskiftet har ÅF inlett ett betydande samarbete med de Olympiska
Kommittéerna i Sverige, Norge, Finland och Schweiz.  ÅF tar därmed steget från
titelsponsorskapet av ÅF Golden League 2008-2009 till att bli en olympisk
partner.

ÅF blir en exklusiv "Green Advisor" till samtliga fyra Olympiska Kommittéer.
Det innebär att ÅF kommer att agera som rådgivare i gröna frågor och som en
aktiv resurs för att utveckla de olympiska idrotterna ur ett
hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsfrågan växer snabbt i den olympiska rörelsen -
inte minst i fråga om valet av framtida OS-städer. Fokus kommer att ligga på
policys, strategier och åtgärdsprogram samt utbildning av stab, tränare och
aktiva. ÅF blir dessutom en sponsor till samtliga de fyra Olympiska
Kommittéerna. Ett sponsoravtal är påskrivet för perioden 2010-2014, vilket
täcker tre olympiska spel.  ÅF kommer att utbilda de olympiska trupperna i
samtliga dessa länder i gröna frågor inför varje olympiskt spel.

De olympiska ringarna och den exklusiva titeln Green Advisor kommer att
integreras i ÅFs externa kommunikation. De olympiska ringarna och den olympiska
associationen är världens starkaste men tillika detmest skyddade
icke-kommersiella varumärket.

"Jag är övertygad om att detta prestigefulla samarbete kommer att generera fler
klimat- och miljöinriktade affärer för ÅF. Samarbetet med den olympiska rörelsen
stärker också ÅF ytterligare som en attraktiv arbetsgivare för de bästa tekniska
konsulterna. På sikt så tror jag att vi kommer addera fler ÅF-länder till detta
nytänkande olympiska samarbete, säger Jonas Wiström, VD och Koncernchef för ÅF.

"Vi inom den olympiska rörelsen ser fram emot ett tätt samarbete med ÅF och
hoppas att med ÅFs hjälp genom våra olympier ytterligare sätta fokus på de gröna
frågorna och kopplingen mellan idrott och miljö i ett ännu bredare perspektiv,
säger Gunilla Lindberg, generalsekreterare SOK och ledamot av Internationella
Olympiska Kommittén.

"Vi är oerhört glada för det nya samarbetet med ÅF. Det kommer att ge cirka 20
fler talanger möjlighet att göra den hundraprocentiga satsning som krävs för att
kunna nå den olympiska prispallen, säger Stefan Lindeberg, ordförande SOK.

Läs mer om: ÅF - Olympic Green Advisor påwww.afconsult.com
<http://www.afconsult.com/>


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag
4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder
finns i hela världen.
Related files