AFRY press release generic image

ÅF blir ledande energikonsult i Ryssland

mån, 12/08/2008 - 09:18

För mer information: Jonas Wiström, VD 070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef Energy 070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF förvärvar 75 procent av det ryska teknikkonsultföretaget ZAO Lonas Technologija (Lonas). Lonas som grundades 1992 har sitt huvudkontor i St Petersburg samt kontor i Jekaterinburg och Kiev. Lonas har 240 medarbetare, varav cirka 190 i St Petersburg. Bolaget är specialiserat på konstruktion och helhetsprojekt av kraft- och kraftvärmeverk samt turbinanläggningar.

Kunder är kraftbolag, industri och kommunala energiverk. Lonas har en stor orderstock (30 MEUR) och en väl diversifierad kundbas. Lonas är framförallt verksamt i Ryssland, men har under senare år också vunnit kontrakt i CIS-länderna Kazakstan och Ukraina.

"Behovet av energi- och infrastrukturinvesteringar i Ryssland är betydande. Vi har därför under en tvåårsperiod inventerat möjliga förvärvsobjekt för att förstärka vår position i Ryssland. Lonas är den pusselbit som vi sökt", säger ÅFs VD Jonas Wiström. I år beräknas Lonas omsätta 20 MEUR med en rörelsemarginal överstigande 10 procent.
Grundköpeskillingen uppgår till 6 MEUR. En tilläggsköpeskilling kan utgå beroende på resultatutvecklingen 2009-2013. Förvärvet, som konsolideras i ÅF och division Energi från och med det fjärde kvartalet, förväntas medföra en positiv effekt på vinst per aktie för ÅF redan under 2008.

"Efter förvärvet har ÅF drygt 270 medarbetare i Ryssland, samtliga verksamma inom energiområdet. ÅFs strategi i Ryssland framöver är att expandera Lonas verksamhet i CIS-länderna och att utnyttja Lonas som ÅFs partner och lokal underleverantör i stora internationella kraftverksprojekt", säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Energy. Informationsavdelningen*

ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.