AFRY press release generic image

ÅF blir ledande energikonsult i Ryssland

mån, 12/08/2008 - 08:45
Regulatory
För mer information:

Jonas Wiström, VD            070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef Energy    070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef    070-657 20 26ÅF förvärvar 75 procent av det ryska teknikkonsultföretaget ZAO Lonas
Technologija (Lonas). Lonas som grundades 1992 har sitt huvudkontor i
St Petersburg samt kontor i Jekaterinburg och Kiev.

Lonas har 240 medarbetare, varav cirka 190 i St Petersburg. Bolaget
är specialiserat på konstruktion och helhetsprojekt av kraft- och
kraftvärmeverk samt turbinanläggningar.
Kunder är kraftbolag, industri och kommunala energiverk. Lonas har en
stor orderstock (30 MEUR) och en väl diversifierad kundbas. Lonas är
framförallt verksamt i Ryssland, men har under senare år också vunnit
kontrakt i CIS-länderna Kazakstan och Ukraina."Behovet av energi- och infrastrukturinvesteringar i Ryssland är
betydande. Vi har därför under en tvåårsperiod inventerat möjliga
förvärvsobjekt för att förstärka vår position i Ryssland. Lonas är
den pusselbit som vi sökt", säger ÅFs VD Jonas Wiström.

I år beräknas Lonas omsätta 20 MEUR med en rörelsemarginal
överstigande 10 procent.
Grundköpeskillingen uppgår till 6 MEUR. En tilläggsköpeskilling kan
utgå beroende på resultatutvecklingen 2009-2013. Förvärvet, som
konsolideras i ÅF och division Energi från och med det fjärde
kvartalet, förväntas medföra en positiv effekt på vinst per aktie för
ÅF redan under 2008."Efter förvärvet har ÅF drygt 270 medarbetare i Ryssland, samtliga
verksamma inom energiområdet. ÅFs strategi i Ryssland framöver är att
expandera Lonas verksamhet i CIS-länderna och att utnyttja Lonas som
ÅFs partner och lokal underleverantör i stora internationella
kraftverksprojekt", säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Energy.


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files