Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF blir utvald leverantör till Electrolux

tors, 23/04/2015 - 14:11 CEST

ÅF har blivit en av få preferred partners vad gäller konsulttjänster till Electrolux. ÅF har sedan 2012 ramavtal med Electrolux inom R & D och levererar redan idag flertalet kompetenser, exempelvis inom produktutveckling, IT, industridesign, regelverk och verksamhetsutveckling.

För mer information:

Fredrik Nylén, Divisionschef Technology  +46 73 028 31 58
Cecilia Dreijer, KAM Electrolux  +46 70 378 22 90
Viktor Svensson, Sälj- och informationschef  +46 70 657 20 26

ÅF har blivit en av få preferred partners vad gäller konsulttjänster till Electrolux. ÅF har sedan 2012 ramavtal med Electrolux inom R & D och levererar redan idag flertalet kompetenser, exempelvis inom produktutveckling, IT, industridesign, regelverk och verksamhetsutveckling.

Genom det nya ramavtalet får ÅF i förlängningen tillgång till samtliga förfrågningar och ökar även möjligheten att driva fler åtaganden samt att ytterligare kunna addera värde till Electrolux.

– Electrolux är en av ÅFs nyckelkunder. Electrolux passar ÅF väldigt bra då man har en kunddriven utveckling med fokus på teknik och innovation. Genom ramavtalet har vi möjlighet att på ett tydligare sätt kunna tillhandahålla ÅFs hela erbjudande inom alla delar på Electrolux, såväl nationellt som internationellt, vilket ligger helt i linje med ÅFs strategi, säger Fredrik Nylén, divisionschef ÅF Technology.

– Vi är glada att ÅF nu är en av våra preferred partners. ÅF är ett företag som matchar oss väldigt väl när det gäller både innovation, produktutveckling, IT och hållbarhet. Dessutom är de en global leverantör, vilket är både en tillgång och styrka, säger Anders Törneld, HQ inköpschef Electrolux.

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images