AFRY press release generic image

ÅF: Claes-Inge Isacson - ny chef för division Process

mån, 12/19/2005 - 10:28
För mer information:

Jonas Wiström, Koncernchef & VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Claes-Inge Isacson har utsetts till ny divisionschef för ÅF-Process från och med den 1 januari 2006. Han efterträder Per Göransson som lämnar koncernen.
Claes-Inge Isacson kommer närmast från befattningen som Vice President Operations inom massa- och papperskoncernen APRIL. Claes-Inge verkade dessförinnan inom Norske Skog 1989-2004 och var medlem i koncernledningen sedan 1994. Innan dess arbetade han i ledande befattningar inom Stora-koncernen och inom Jaakko Pöyry. Claes-Inge Isacson har varit stationerad i USA, Canada, Indonesien, Tyskland, Frankrike, Norge och Sverige. Claes-Inge är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. "Det är min fasta övertygelse att Claes-Inge är rätt person att intensifiera arbetet med att göra ÅF-Process till en ledande internationell processindustrikonsult. Claes-Inge har visat stor framgång som ledare, och har en förmåga att skapa och utveckla långa kundrelationer på hög internationell nivå", säger ÅFs VD & Koncernchef Jonas Wiström. "Per Göransson har på ett förtjänstfullt sätt konsoliderat och vidareutvecklat division ÅF-Process och därmed bidragit till att ÅF blivit ett starkare varumärke på den internationella konsultmarknaden", säger Jonas Wiström. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.