AFRY press release generic image

ÅF - datum för ekonomisk information 2005

mån, 11/29/2004 - 08:41
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2005 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2004 års verksamhet 16 februari Delårsrapport januari-mars 2005 28 april Rapport från bolagsstämman 28 april Delårsrapport januari-juni 2005 19 augusti Delårsrapport januari-september 2005 9 november

Bolagsstämman äger rum 28 april klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.

ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder