AFRY press release generic image

ÅF: Datum för ekonomisk information 2006

tors, 11/17/2005 - 16:18
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2006 att lämnas enligt följande: Bokslutskommuniké för 2005 års verksamhet 22 februari Delårsrapport januari-mars 2006 27 april Rapport från bolagsstämman 27 april Delårsrapport januari-juni 2006 23 augusti Delårsrapport januari-september 2006 9 november Bolagsstämman äger rum den 27 april 2006 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen