AFRY press release generic image

ÅF: Datum för ekonomisk information 2006

tors, 11/17/2005 - 16:04
Regulatory
ÅF: Datum för ekonomisk information 2006För mer information:Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2006 att lämnas enligt följande:  Bokslutskommuniké för 2005 års verksamhet   22 februariDelårsrapport januari-mars 2006   27 aprilRapport från bolagsstämman    27 aprilDelårsrapport januari-juni 2006   23 augustiDelårsrapport januari-september 2006   9 november  Bolagsstämman äger rum den 27 april 2006 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.  Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.  AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close