AFRY press release generic image

ÅF: Datum för ekonomisk information 2007

tors, 11/09/2006 - 16:27
Regulatory
ÅF: Datum för ekonomisk information 2007För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2007 att lämnas enligt följande: Bokslutskommuniké för 2006 års verksamhet 22 februariDelårsrapport januari-mars 2007 8 majRapport från bolagsstämman 8 majDelårsrapport januari-juni 2007 21 augustiDelårsrapport januari-september 2007 9 november Bolagsstämman äger rum den 8 maj 2007 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media. AB Ångpanneföreningen InformationsavdelningenAttachment: Pressmeddelande (PDF) Text version / Internet version / Print / Close