AFRY press release generic image

ÅF - Datum för ekonomisk information 2008

mån, 10/01/2007 - 14:44
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         08-657 12 01/
070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2008 att lämnas enligt
följande:

Bokslutskommuniké för 2007 års verksamhet         19 februari
Delårsrapport januari-mars 2008              23 april

Rapport från årsstämman                  23 april

Delårsrapport januari-juni 2008              25 juli

Delårsrapport januari-september 2008           23 oktoberBolagsstämman äger rum den 23 april 2008 klockan 17.00 på ÅFs
huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.AB Ångpanneföreningen

Informationsavdelningen

Related files